Photo: Kajsa Göransson

Photo: Kajsa Göransson

Ellen Ekman

Books

Idde och den bortsprungna katten

Idde and the Runaway Cat

Ellen Ekman

195×254 mm, 2021, 32 pp

Picture books

Idde och Hajen

Idde and the Shark

Ellen Ekman

195×254 mm, 2019, 32 pp

Picture books

Där uppe i gardinerna

Up in The Curtains

160×160 mm, 2019, 20 pp

Board books

Här dansar Herr Gurka

Mr Cucumber Dances Here

160×160 mm, 2019, 20 pp

Board books